Oferta

 

     Dział konstrukcji budowlanych oferuje:

 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Dokumentacje warsztatowe
 • Ekspertyzy i opinie techniczne
 • Doradztwo techniczne
 • Weryfikacje dokumentacji projektowej
 • Optymalizacja rozwiązań

 

    Dział geodezji oferuje:


 
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Mapy do celów projektowych
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • Inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • Tyczenie obiektów budowlanych
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Fotogrametria
 • Niestandardowe pomiary wg potrzeb Klienta

 


 

      Dział drogownictwa oferuje:

 

 • Projekty dróg, ulic i zjazdów
 • Projekty parkingów i placów
 • Projekty ścieżek rowerowych
 • Projekty skrzyżowań
 • Organizacja ruchu
 • Operaty wodno-prawne
 • Nadzory inwestowskie
 • Kierowanie robotami

    


 

 

(+48) 608 688 785
Wykonanie: Devilart